12. Den frie skoles leder tør se kritisk på skolens virke og er katalysator for skolens udvikling

  • så skolen vedbliver at være i bevægelse
  • så medarbejderne udfordres i deres praksis

Skriv et svar