7. Kærlighed

Friskolepædagogikkens kerne er den vedkommende, tillidsfulde og personlige relation mellem lærer og elev, med mundtligheden som det bærende sprog.

9. I friskolen bliver mennesker til

Friskolen giver eleverne kundskaber og færdigheder til i nye fællesskaber at gribe og forme fremtiden. Dannelse og uddannelse vægtes lige, så eleven både bliver til nogen og til noget.

12. Fri skole forpligter

Friskolen bruger sin frihed til at styrke elevernes kritiske sans og bevidsthed, så de kan bidrage til den folkelige debat, der binder et frit demokratisk samfund sammen.

Friskolernes mangfoldighed danner grobund for en medlevende og kritisk stemme i den offentlige debat.