12 teser

Velkommen til 12teser.dk

Her på siden finder du 12 teser om forskellige emner relateret til livet på og om en fri grundskole. Teserne er lavet af en række friskoleledere i hele landet, som en del af studiekredsen “12 teser” ved FRISKOLERNEs årlige lederkursus “Ledelse af fri skole”.

Processen har været enkel: alle deltagere har hørt det samme oplæg på én time, hvorefter gruppen i fællesskab – inspireret af open space-modellen – har talt sig frem til 12 teser.

Oplægsholderne har bl.a. været Brian Degn Mårtensson, Per Schultz Jørgensen og Tyge Mortensen

12 teser er afviklet fem gange, og teserne fra de respektive kurser kan hentes som .pdf ved at klikke herunder:
12 teser om friskolens rolle i samfundet
12 teser om lederens rolle på en fri grundskole
12 teser om dannelse i friskolerne
12 teser om de frie skolers børnesyn
12 teser om at lave friskole i dystopiernes tidsalder