8. Friskolen har et socialt ansvar

Friskolen fremmer mellemmenneskelig forståelse og mangfoldighed –
og ønsker at løfte sin del af det sociale ansvar for integration og inklusion.

Skriv et svar