4. Dannelse i friskolerne opstår i en inkluderende og forpligtende fællesskabskultur, der er karakteriseret ved tryghed, respekt, ligeværdighed og meningsfuldhed.


Skriv et svar