1. Den frie skoles leder kæmper for den frie skoles frihed

  • lederen arbejder aktivt for at bevare den frie skoles ret til at være fri
  • lederen filtrerer ydre påvirkninger gennem skolens værdigrundlag for at værne om værdierne

Skriv et svar